Alternatywa dla dotacji z "pośredniaka" na rozpoczęcie działalności gospodarczej - Open Qualis

Alternatywa dla dotacji z „pośredniaka” na rozpoczęcie działalności gospodarczej

8dab7d56-1d83-4f74-87a2-fc71f366bc5f

Dla tych, którym 20 000 zł z lokalnego Urzędu Pracy nie wystarczy, by wystartować z własną firmą, Minister Pracy przychodzi z odsieczą.  Rządowy  program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” daje możliwość uzyskania pożyczki w wysokości ok 78 000 zł (kwota maksymalna zmienia się co kwartał zależnie od przeciętnego krajowego wynagrodzenia), oprocentowanej jedynie 0,44% w skali roku, bez żadnych dodatkowych opłat, na okres 7 lat z możliwością 12-miesięcznej karencji spłaty kapitału.

Wszyscy, którzy dostąpili wątpliwej przyjemności poznania realnego średniego kosztu kapitału na rynku, muszą przyznać, że to prawie darmowy pieniądz i wyjątkowo preferencyjne warunki. Pożyczka może być udzielona bezrobotnemu,  studentowi ostatniego roku studiów wyższych, absolwentowi szkoły średniej lub wyższej do 4 lat od jej ukończenia lub uzyskania tytułu zawodowego. O środki te mogą ubiegać się również  osoby, które prowadziły już wcześniej działalność gospodarczą, o ile zamknęły ją na co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Wsparcie uzyskane w ten sposób stanowi pomoc de minimis. Konieczne jest zabezpieczenie pożyczki w formie weksla własnego pożyczkobiorcy oraz poręczenia osób fizycznych (na istotnie mniej restrykcyjnych zasadach niż w większości urzędów pracy). Za środki uzyskane z pożyczki możliwe jest sfinansowanie nie tylko środków trwałych koniecznych do uruchomienia działalności, ale również środków transportu, zakupu ziemi, lokalu, budynku, rat leasingowych, prac budowlanych i innych. Termin rozpatrywania wniosków wynosi 14 dni.

Pożyczek udzielają pośrednicy finansowi właściwi dla województw i makroregionów, wskazani na: http://www.mpips.gov.pl/wsparciewstarcie. Wnioskodawców z województwa małopolskiego i podkarpackiego, tj. z makroregionu południowego, obsługuje Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej, działający w konsorcjum z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym, Agencją Rozwoju Regionalnego MARR z siedzibą w Mielcu oraz Podkarpacki  Fundusz Poręczeń Kredytowych.