Dotacje ZUS na poprawę warunków BHP

Kto może starać się o dofinansowanie?

Program dotacji jest adresowany do wszystkich płatników składek na ubezpieczenia społeczne,

ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Ile wynosi maksymalna kwota dofinansowania?

Mikroprzedsiębiorstwa

1-9 pracowników

140000
na projekty inwestycyjno-doradcze

Małe przedsiębiorstwa

10-49 pracowników

210000
na projekty inwestycyjno-doradcze

Średnie przedsiębiorstwa

50-249 pracowników

340000
na projekty inwestycyjno-doradcze

Duże przedsiębiorstwa

> 250 pracowników

500000
na projekty inwestycyjno-doradcze

Co można sfinansować w ramach projektu?

Dotowane mogą być inwestycje polegające m.in na zakupie i instalacji:

 • systemów oświetleniowych
 • urządzeń wentylacji ogólnej
 • urządzeń wentylacji miejscowej nawiewnej i wywiewnej
 • urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze, w tym centrali klimatyzacyjnych
 • urządzeń służących ograniczeniu obciążeń przy pracach transportowych (wózki ręczne, wózki z napędem)
 • urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości (rusztowania ruchome, podesty ruchome)
 • osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń
 • optoelektrycznych urządzeń ochronnych
 • urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi, itp.)
 • elementów systemów sterowania z funkcjami bezpieczeństwa
 • urządzeń i elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach
 • kabin dźwiękoizolacyjnych, tłumików akustycznych, materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych oraz kabin, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem, polami elektromagnetycznymi itp.
 • wyrobów i ustrojów przeciw-drganiowych np. wibroizolatorów, amortyzatorów itp.
 • neutralizatorów elektryczności statycznej
 • urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne
 • środków ochrony indywidualnej

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Pomożemy Ci opracować koncepcję projektu, tak aby była ona zgodna z wymogami konkursu.

Następnie przygotujemy wniosek o dotację, zweryfikujemy dokumenty stanowiące załączniki i złożymy wniosek w wersji elektronicznej.

W razie potrzeby dokonamy wszelkich wymaganych przez ZUS uzupełnień Twojego wniosku.

Skontaktuj się, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji:

Agnieszka Banaś

a.banas@openqualis.pl
tel. 607 300 326