Narzędzia IT

Co robimy?

Zarządzamy wdrożeniami systemów IT. Dbamy o efektywność operacyjną i ekonomiczną samego procesu wdrożenia, jak i wypracowywanych rozwiań. Programiści wiedzą: jak, ale to my wiemy: co?

Znaczenie czynnika ludzkiego

Traktujemy wdrożenie sytemu IT jak element większego procesu zmian, które należy zaplanować i przewidzieć. Każda zmiana silnie oddziałuje na ludzi, rodząc naturalne obawy i opór. Nie pozostajemy wobec tego obojętni. Rozumiemy, jak twardymi parametrami są miękkie aspekty tego projektu tj. zmiana postaw, komunikacja zmian, zbijanie obiekcji, zapewnienia poczucia bezpieczeństwa pracownikom w procesie zmiany. Wiemy, ile projektów wdrożenia systemów IT zakończyło się porażką ze względu na ignorowanie najważniejszego czynnika w biznesie: człowieka.

Rachunkowość zarządcza

Szczególny nacisk kładziemy na obszar rachunkowości zarządczej wdrażanego systemu. Dbamy, żeby system IT stał się ułatwiał menadżerom podejmowanie dobrych, efektywnych decyzji biznesowych, a nie generował biurokrację czy nowe obowiązki. Dzięki zróżnicowanemu doświadczeniu potrafimy rozmawiać z księgowymi jak i brygadzistami na produkcji. Wiemy jak sprawić żeby system realnie zintegrował firmę i zwiększył efektywność operacyjną organizacji.

Wdrożenie systemu w sektorze mikro i małych firm

Analiza

Dokonujemy precyzyjnego mapowania przedsiębiorstwa, między innymi jego struktury organizacyjnej i procesów wraz z ich podziałem, dokumentów będących w użyciu, ról pełnionych przez pracowników i narzędzi wymaganych przy wykonywaniu zadań, w tym narzędzi IT.

Projektowanie

Modelujemy nową strukturę i procesy przedsiębiorstwa, szukając optymalnych rozwiązań. Projektujemy nowe standardy, procedury, KPI. Integrujemy zarządzanie i obieg informacji z rachunkowością zarządczą. Używamy zdrowego rozsądku, szukamy prostoty.

Wybór systemu

Zwracamy uwagę na funkcjonalność, elastyczność, interfejs użytkownika, doświadczenie dostawcy, a także koszty i licencjonowanie systemu. Włożona praca spłaci się po wielokroć, oferując firmie rozwiązanie, które napędza sprzedaż, zwiększa jakość obsługi klienta i zmniejsza koszty operacyjne.

Wdrożenie systemu

Testujemy, weryfikujemy, poprawiamy. Nadzorujemy dostawcę rozwiązania IT i zgodność wykonania z umową. Wspieramy właściciela, menadżerów w wdrożeniu nowego systemu IT. Rozwiązujemy problemy. Na zakończenie świętujemy z klientem sukces projektu.

Wdrożenie systemu w sektorze korporacyjnym

Stosujemy elementy metodyk zwinnych, bazując na metodyce Scrum.

Skontaktuj się, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji:

Jakub Banaś
j.banas@openqualis.pl
tel. 607 628 048