Firmowe Rewolucje

Wdrażamy Firmowe Rewolucje – Radykalną Dobrą Zmianę

Wejście w projekt Firmowych Rewolucji jest egzaminem z przywództwa. Wymaga siły, ale i pokory, wiary w zwycięstwo, ale i gotowości do przełknięcia porażek. Warunkiem koniecznym jest przede wszystkim posiadanie silnej motywacji do przeprowadzenia radykalnej, dobrej zmiany samego siebie. Dlatego Firmowe Rewolucje nie są dla każdego – zapraszamy do współpracy ludzi wyjątkowych.

Radykalna – czyli o metodologii

Wbrew nazwie projektu: działamy radykalnie, ale nie rewolucyjnie. Odrzucamy wszelkie ideologiczne założenia, żeby zastosować to, co praktyczne i efektywne. Cenimy prostotę i zdrowy rozsądek.

Dobra – czyli o celu

Celem jest stworzenie organizacji o modelu korporacyjnym, a jednocześnie nie powielającej jego wad. Szukamy optymalnych, czyli efektywnych rozwiązań strukturalnych i procesowych, szanując to, co już dobrze działa.

Zmiana – czyli o zakresie

Dokonujemy całościowego lub częściowego przemodelowania dotychczasowej organizacji we wszystkich lub wybranych kluczowych obszarach. Cały proces trwa – w zależności od firmy – od 6 miesięcy do 2 lat.

Kluczowe obszary, czyli co jest istotne?

W ramach Firmowych Rewolucji zawsze wspieramy rozwój właściciela i najważniejszych osób w organizacji. Radykalne Dobre Zmiany obejmują 5 kluczowych obszarów w organizacji: Produkcja, Sprzedaż, Ludzie, Finanse, Zarządzanie. 6 obszar – Sukcesja – jest idealnym dopełnieniem Firmowych Rewolucji.

Close-up Of Young Businessman Hand Examining Invoice With Magnifying Glass

Logistyka

Szukamy, projektujemy i wdrażamy optymalne rozwiązania w celu uzyskania dwóch podstawowych parametrów: terminowych, bezusterkowych dostaw i założonych wskaźników kosztowych.

Conceptual image of businessman looking to working gears sitting in auditorium

Produkcja

Istotą zmian jest uporządkowanie procesów związanych z produkcją w celu zwiększenia efektywności oraz utrzymania założonej jakości produktów. Wprowadzamy zarządzanie oparte o lean managment, standardy, normy, KPI oraz system ERP, a to wszystko łączymy z rachunkowością zarządczą i pozostałymi kluczowymi obszarami Firmowych Rewolucji.

laptop and  shopping pags on white background. 3d rendering.

Sprzedaż

Sprzedaż jest najważniejsza? Nie. Rentowna sprzedaż jest najważniejsza. Weryfikujemy rentowność sprzedaży i obsługę klientów, badamy otoczenie rynkowe. Poznajemy i słuchamy klientów. W ostatnim etapie wprowadzamy zmiany mające na celu zwiększenie rentowności i utrzymanie zadowolenia klientów.

People Management and Human Resources Department as a Concept

Ludzie

Dokonujemy przemodelowanie kultury organizacyjnej tak, aby wspierała efektywność zarządczą, jakość produkcji, rentowność sprzedaży, budowanie stałego zadowolenia klientów zewnętrznych oraz wewnętrznych (pracowników). Wspieramy rozwój kompetencji kluczowych osób w organizacji, szczególnie kompetencji przywódczych właściciela.

Close up of business man hand working on laptop computer with social media diagram and chart graph on wooden desk as concept

Finanse

Porządkujemy finanse w oparciu o rachunkowość zarządczą i wykorzystanie systemu ERP. Celem jest zwiększenie rentowności oraz uzyskanie jak najlepszych parametrów na cash flow, gdyż celem nie jest zysk na papierze. Przez pryzmat finansów oceniamy pozostałe obszary firmowych rewolucji, np. promując kulturę cięcia kosztów.

Chess Game over black background, illustration of business strategy or positioning

Zarządzanie

Modelujemy strukturę, procesy, normy, standardy. Wprowadzamy KPI, karty wyników, systemy ocen, a przede wszystkim system ERP i rachunkowość zarządczą. Wszystko to w celu zwiększenia i chronienia efektywności, systemowego wprowadzania mechanizmów broniących organizację przed biurokracją, nadmierną kontrolą, rozbudowaną hierarchią, skostnieniem, przerostem zatrudnienia.

3 kroki wspólnego projektu

Zaangażowanie się w Firmowe Rewolucje jest decyzją o wymiarze strategicznym, wpływającym na życie zawodowe, a często także prywatne. Z szacunku dla wagi podejmowanej decyzji, dajemy sobie czas na wzajemne poznanie, określenie modelu i warunków współpracy.

 Audyt – bilans otwarcia

Audyt pozwala na szybki rzut okiem na organizację. Najpierw możemy zarekomendować „quick wins”, które przynoszą natychmiastowy efekt i zysk – by z czasem przejść do długofalowych, ale i bardziej zaawansowanych projektów.

Poznanie organizacji

Następuje etap wdrożenia „quick wins”, a także kolejny, poważny krok: opracowanie planu strategicznego Firmowych Rewolucji. To również czas na wybór modelu współpracy, który będzie odpowiedni dla Twojego przedsiębiorstwa.

Wdrożenie

Gdy już posiadamy plan strategiczny, pora wznieść się poziom wyżej – i stworzyć plan operacyjny. To tutaj, podczas wdrożenia, mają miejsce prawdziwe Firmowe Rewolucje. Kolejnym krokiem jest powrót do początku – proces zmian nigdy nie jest linearny.

Skontaktuj się, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji:

Jakub Banaś
j.banas@openqualis.pl
tel. 607 628 048