Kolejna dotacja pozyskana - tym razem 40 000 zł na projekty techniczne - Open Qualis

Kolejna dotacja pozyskana – tym razem 40 000 zł na projekty techniczne

dotacje_zus_na_bhp

Nasz Klient MANAGEMENT EXPERIENCE Sp. z o.o. otrzymała 40 000 zł na projekty techniczne. To kolejny Klient i pozytywnie rozpatrzony wniosek, którego odpowiedź przyszła w ostatnim czasie.

Firma Toma Thomasa otrzymała dotacje na wszystko, o co prosiła we wniosku: projekt techniczny instalacyjno-montażowy dla kabiny lakierniczej MILLIBAR 2.0, projekt techniczny instalacyjno-montażowy dla strefy przygotowawczej USI Italia FASTECH i atechniczno-montażowy instalacji wewnętrznej jednobramowej hali do śrutowania i projekt techniczny wykonania i instalacji rotacyjnej platformy montażowej dla stanowiska „mechanik”.

Właściciel firmy jest Belgiem, który prowadzi firmę w Polsce – bariera językowa nie jest żadną przeszkodą we współpracy. Tom Thomas mieszka w woj. świętokrzyskim, prowadzi firmę zajmującą się renowacją starych samochodów; na przeprowadzkę do Polski zdecydował się ze względu na żonę. Tom i jego firma mogą rozwinąć się teraz jeszcze lepiej i prężniej, co potwierdza sam zainteresowany (poniżej polskie tłumaczenie):

 

It is about 10 days since i received a mail from ZUS with the surprising information of a positive response on our application towards a dotation for safety. I have received the contract for acceptation this very afternoon.
As a company, specialized in the renovation of classic cars, we started 3 years ago with only 1 employee. At this very moment we count 7 employees and in search for more.
As any rapidly developping company, also Fine Classic Cars has had its financial struggles to keep up with the much needed investments.
The cooperation with Open Qualis was smooth and succesfull, resulting in a positive answer on all points which applied for.
This gives Fine Classic Cars the opportunity to grow even more and faster, to become a safer company for our employees, to become a greener company and hopefully an example for other companies.
Tom Thomas – Owner

 

Mija około 10 dni, odkąd otrzymałem odpowiedź z ZUS z zaskakującą informacją o pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku dotacji na poprawienie warunków bezpieczeństwa. Odpowiedź otrzymałem wczesnym popołudniem.
Jako firma, zajmująca się renowacją samochodów klasycznych, zaczęliśmy 3 lata temu tylko z 1 pracownikiem. W tym momencie zatrudniamy 7 osób i poszukujemy kolejnych.
Jako szybko rozwijające się przedsiębiorstwo, także Fine Classic Cars ma potrzeby finansowe z wielką potrzebą inwestycji.
Współpraca z Open Qualis była płynna i pomyślna, czego skutkiem okazała się pozytywna odpowiedź na wszystko, na co aplikowaliśmy.
To zaś daje Fine Classic możliwość do jeszcze większego i szybszego rozwoju, zostania jeszcze bardziej bezpiecznym miejscem dla naszych pracowników i rozwijającego się przedsiębiorstwa i – mam nadzieję – doskonałym przykładem dla innych firm.
Tom Thomas – właściciel

Gratulujemy firmie i życzymy dalszych sukcesów, a tych z Was, którzy są zainteresowani dotacjami z ZUS na poprawę warunków BHP, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami.