Metodologia

Koncepcja szkoleń

Zgodnie z przyjętą filozofią działania, naszym celem są efektywne warsztaty i szkolenia. Oto, co je wyróżnia:

Uważność

Działania szkoleniowe są istotnym i ważnym elementem, które pozwalają na zwiększenie kompetencji cenionych w biznesie – ważne, aby dobrać je jak najrozsądniej.

Praktyka

Efekt szkolenia, czyli rentowność zainwestowanych czasu i pieniędzy, weryfikuje praxis – czyli praktyka. Wszystko jest podporządkowane temu celowi.

Proces

Szkolenie może być epizodem, etapem na drodze ciągłego rozwoju, a może być też początkiem. Tworzymy możliwości, wybór pozostawiamy Tobie.

Jakość

Ważny jest dla nas profesjonalizm, dbanie o szczegóły i zadowolenie Klienta – stworzyliśmy Kodeks Dobrych Praktyk, który skrupulatnie staramy się przestrzegać.

Certyfikat jakości MSUES

Co wynika z ewaluacji usług szkoleniowych Open Qualis?

Statystyki oparte są na danych z 2015 r.

klimat pracy w grupie uznawany jest za bardzo dobry

96%

wiedza przekazywana jest w sposób uporządkowany i zrozumiały

94%

dobre merytoryczne przygotowanie trenera do zajęć

96%

szkolenie w wysokim stopniu spełniło oczekiwania uczestników

90%

satysfakcjonujące udzielanie informacji zwrotnej

94%

bardzo dobra ocena swoich umiejętności przez uczestników po szkoleniu

88%

atrakcyjne miejsce szkolenia i catering

94%

Jakimi „dobrymi praktykami” kieruje się Open Qualis?

W firmie wypracowaliśmy Kodeks Dobrych Praktyk, które są działaniami uniwersalnymi. W kontekście szkoleń warto wspomnieć jeszcze o 4 działaniach:

Każde szkolenie poddajemy wielowymiarowej ewaluacji – znamy wartość i skuteczność konstruktywnego feedbacku.

Jesteśmy otwarci na wynagrodzenie oparte o success fee – wynagrodzenie za osiągnięcie wcześniej określonego celu.

Przestrzegamy wszystkich praw autorskich i nie wykorzystujemy know-how, do którego nie mamy prawa.

Informacji pozyskanych od klientów na każdym etapie realizacji usługi nie używamy bez ich wyraźnej wiedzy i zgody.