Paszport do eksportu

Dotacje na rozwój eksportu i zdobywanie nowych rynków zagranicznych dedykowane są mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z obszaru całej Polski.
Nabory wniosków o dofinansowanie ogłaszane są na szczeblach regionalnych, w ramach programów operacyjnych poszczególnych – choć nie wszystkich – województw, na szczeblu ponadregionalnym w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia dedykowanego tzw. ścianie wschodniej oraz na szczeblu ogólnokrajowym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Konkursy różnią się ilością etapów, wymogami stawianymi wnioskodawcom, formami działań podlegających dofinansowaniu, poziomem i kwotą dofinansowania.
W przypadku konkursów dwuetapowych, w pierwszym etapie wybierane są przedsiębiorstwa, które uzyskają dofinansowanie na opracowanie planu rozwoju eksportu, natomiast w drugim etapie wnioskodawcy uzyskają dotację na wdrożenie konkretnych działań. W konkursach jednoetapowych plan rozwoju eksportu musi być opracowany przed złożeniem wniosku.

Ile wynosi maksymalna kwota dofinansowania?

Polska Wschodnia

Konkurs dwuetapowy

Maksymalna łączna dotacja:

550000

Małopolskie

Konkurs jednoetapowy

Maksymalna łączna dotacja:

200000

Łódzkie

Konkurs dwuetapowy

Maksymalna dotacja w I etapie:

100000

* Kwota dotacji na II etap zostanie opublikowana w IV kwartale 2016 roku

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Plan Rozwoju Eksportu

Opracujemy dla Ciebie dokument, którego jakość będzie miała decydujący wpływ na przyznanie Twojej firmie dofinansowania na konkretne działania eksportowe. Będzie on zawierał m.in.: cele przedsiębiorstwa w zakresie eksportu, wskazanie rynków docelowych, koncepcję wejścia na poszczególne ryki, wskazania najefektywniejszych narzędzi marketingowych, kalkulacje opłacalności wdrożenia danego modelu i inne.

Wniosek

Przygotujemy dla Ciebie profesjonalny wniosek o dofinansowanie dla każdego etapu konkursu, zgodnie z wymogami regulaminu. Dzięki naszym kompetencjom i wiedzy jesteśmy w stanie przewidzieć zagrożenia i ryzyka, jakie wiążą się z wdrożeniem, jak również dostrzegać szanse, które należy wykorzystywać. Dobrze przygotowany wniosek może okazać się jednym z ważniejszych kroków w strategii Twojej firmy.

Realizacja

Oferujemy wsparcie przy rozliczeniu uzyskanej dotacji oraz przy realizacji wybranych zadań, na przykład organizację wyjazdów na targi i misje zagraniczne, analizę rynków docelowych oraz dobór partnerów handlowych. Zapraszamy także do współpracy w ramach tworzonej przez nas Grupy Eksportowej, zorientowanej na rynek białoruski – dołączyli do nas już pierwsi zainteresowani przedsiębiorcy.

Dlaczego warto zdecydować się na współpracę z nami?

Efektywność biznesowa

Nie zależy nam na działaniu skutecznym – zależy nam na działaniu efektywnym. Ważne jest, aby osiągnąć zamierzony cel z możliwie najlepszym skutkiem, optymalnie wykorzystanymi zasobami, z uwzględnieniem wszystkich dostępnych środków. Efektywność biznesowa przekłada się na rozwój całego przedsiębiorstwa.

Myślenie i koncepcja

Tworzenie i opracowanie realnych do wdrożenia koncepcji, umiejętność dostrzegania możliwości i okazji do realizacji  – na to składa się myślenie. Znajomość branży, biznesu i umiejętne słuchanie klientów są cechami, które dają nam o wiele większe szanse na napisanie kompletnego wniosku mającego szansę w otrzymaniu dotacji.

Doświadczenie i kompetencje

Jesteśmy małym zespołem, który składa się tylko i wyłącznie z wysoko wykwalifikowanych ludzi – współpracujemy ponadto z wieloma ekspertami zewnętrznymi, dzięki czemu nasze działania cechują się wysoką efektywnością. Kierujemy się także kodeksem dobrych praktyk.

Wiemy, jak pozyskiwać fundusze na eksport

W ramach Paszportu do eksportu, programu realizowanego w poprzednich latach, wraz z naszymi Klientami odnieśliśmy sukcesy, dzięki którym wiemy, jak efektywnie starać się o dotacje.

648000
pozyskanych dotacji
100%=
skuteczności
8
rynków zagranicznych

Skontaktuj się, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji:

Jakub Banaś
j.banas@openqualis.pl
tel. 607 628 048

…lub wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą:

Imię i nazwisko

Telefon

E-mail

Zajmowane stanowisko

Adres siedziby firmy

Jak wielka jest firma, w której pracujesz?
 Mikroprzedsiębiorstwo Małe przedsiębiorstwo Średnie przedsiębiorstwo Duże przedsiębiorstwo

Dodatkowe uwagi (pole nieobowiązkowe)