Plan sukcesji

Etap 1: Audyt sukcesyjny

Celem audytu sukcesyjnego jest określenie skutków nagłego zamknięcia firmy. Efektem audytu jest raport sukcesyjny. Twoim zadaniem jako właściciela, przywódcy jest zarzadzanie strategiczne, a w tym przede wszystkim zarządzanie ryzykiem. Wymaga to myślenia wykraczającego poza operacyjne tu i teraz oraz podjęcia właściwych działań. Raport uświadomi Ci, z jakimi ryzykami masz do czynienia. Zarekomendujemy Ci rozwiązania oraz kierunki dalszego działania.

Etap 2: Plan sukcesji

To dokument zawierający strategię oraz operacyjny plan przeprowadzenia sukcesji w organizacji.

Jak działamy?

Metoda

Przygotowanie planu trwa co najmniej dwa miesiące. Jego opracowanie wymaga dokładnego poznania organizacji, rozmów z interesariuszami sukcesji czyli rodziną, przeprowadzanie jednego albo i serii warsztatów sukcesyjnych. Z naszej strony zapewniamy unikalne kompetencje jakich wymaga doradztwo sukcesyjne

Warunki konieczne

Aby opracować dobry plan – tj. satysfakcjonujący wszystkich interesariuszy procesu sukcesji – potrzebne są wzajemne zaufanie oraz szczerość. Ponieważ zagadnienie sukcesji jest jednym z ważniejszych spraw życiowych: podejmowanie decyzji wymaga czasu, refleksji, wielu rozmów pomiędzy członkami rodziny czy wspólnikami.

Wdrożenie

Proces sukcesji zawsze oznacza dla organizacji dużą zmianę. Wspieramy ją, wykorzystując naszą unikalną metodę Firmowych Rewolucji. Wiemy, że największym wyzwaniem w zarządzaniu zmianą są emocje ludzi. Przede wszystkim dlatego wdrożenie planu sukcesji wymaga zaangażowania osób z zewnątrz organizacji.

Obszary sukcesji

Strategiczny

Zarządczy

Majątkowy

Prawny

Podatkowy

Finansowy

Skontaktuj się, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji:

Jakub Banaś
j.banas@openqualis.pl
tel. 607 628 048