PROEXPO - dotacje na rozwój działalności eksportowej - Open Qualis

PROEXPO – dotacje na rozwój działalności eksportowej

slide2

Jeszcze w I kwartale ruszy konkurs dla małopolskich firm o dotacje na rozwój działalności eksportowej. Konkurs ten będzie odpowiednikiem znanego z poprzednich lat „Paszportu  do eksportu”, a nabór ogłosi Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

 

Chodzi o działanie 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa  małopolskich MŚP”, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa małopolskiego. Na projekt nakierowany na zdobywanie zagranicznych rynków,  przedsiębiorstwo może uzyskać dofinansowanie w wysokości do  200 000 zł. Działania,  które będą podlegać dofinansowaniu, to przede wszystkim udział w imprezach targowo-wystawienniczych, pozyskiwanie dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na rynek zagraniczny oraz dostosowanie produktów i usług do wymagań docelowego rynku zagranicznego. Aby móc ubiegać się o dotację, należy wraz z wnioskiem o dofinansowanie przedstawić dokument opisujący szczegółową strategię działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa. Ponieważ dokument ten musi być przygotowany na odpowiednim poziomie merytorycznym oraz zgodnie z wytycznymi, warto zadbać o jego opracowanie z wystarczającym wyprzedzeniem. Konkurs będzie powtarzany cyklicznie, przedsiębiorstwa Małopolski zawalczą o ok. 40 mln zł.