Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Screen Shot 2017-09-15 at 15.24.24

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy Open Qualis sp. z o.o.poprzez zakup specjalistycznej usługi doradczej.

Celem projektu jest usprawnienie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem aby umożliwić dalszy rozwój działalności oraz zwiększyć efektywność przedsiębiorstwa.   W ramach projektu zaplanowano realizację następujących usług doradczych: – monitorowania i prognozowania trendów rynkowych, mających na celu określenie kierunków dalszego rozwoju przedsiębiorstwa – opracowanie strategii marketingowej.

Wartość projektu: 15 129,00 zł Wkład Funduszy Europejskich: 11 070,00 zł