Szansa na sfinansowanie kosztów szkoleń z rezerw KFS 2016 - Open Qualis

Szansa na sfinansowanie kosztów szkoleń z rezerw KFS 2016

Slajd_Warsztaty

Pracodawcy, którym nie udało się pozyskać środków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego dla siebie lub/i swoich pracowników w naborze podstawowym, mogą starać się je zdobyć z rezerwy KFS – ich wysokość wynosi prawie 38 milionów złotych w skali kraju.

 

Zgodnie z decyzją Rady Rynku Pracy środki rezerwy KFS 2016 będą wydatkowane zgodnie z następującymi priorytetami:

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/zawodach, gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnieniem pracowników.
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w branży transportowej w zawodach: kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, maszyniści kolejowi oraz w branży usług opiekuńczych.
  3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/przedsiębiorstwach restrukturyzowanych, np. w branży górnictwa węglowego, w celu utrzymania zatrudnienia.
  4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych w celu utrzymania zatrudnienia.

Na stronach niektórych Urzędów Pracy pojawiła się również informacja o ustaleniu średniego kosztu finansowania kształcenia ustawicznego ze środków rezerwy KFS na jednego pracownika, który wynosi 4 253,10 zł, czyli 34,9% maksymalnej, ustawowej wysokości środków KFS na finansowanie kosztów w danym roku na jednego uczestnika.