Szkolenia otwarte

Proponowane szkolenia otwarte

Warto i trzeba się rozwijać, ale i to należy robić efektywnie, bo czas to najcenniejszy zasób. Nasze szkolenia mogą stać się elementem większego procesu rozwojowego.
Zobacz, dlaczego i co z tego dla Ciebie wynika.

Wkrótce opublikowane zostaną pełne programy poniższych szkoleń.

Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie

Przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie, w trakcie którego zyskacie Państwo odpowiedzi na liczne pytania z zakresu zasad ochrony danych osobowych, regulacji prawnych, a także prawidłowego funkcjonowania oraz stosowania przepisów dotyczących w/w zagadnień w praktyce. Szkolenie obejmuje także zagadnienia związane z obowiązkową dokumentacją ochrony danych osobowych.

Wprowadzenie do e-marketingu. Dlaczego Content is King?

Obecnie na rynku pracy istnieje duże grono Pokolenia Y, jak również wchodzi na rynek Pokolenie Z, które zostało wychowane razem z Internetem i uznaje go za naturalną i podstawową część życia i funkcjonowania. Łatwo można pozostać w tyle, jeśli firma nie nadąża za zmianami (a w przypadku Internetu – raporty sprzed dwóch, trzech lat mogą okazywać się już mocno nieaktualne, trendy zmieniają się z tygodnia na tydzień, a ponadto jest to jedyne medium, które uwzględnia interakcję w czasie rzeczywistym) – jeśli firma nie dostosuje się do zmian, jakie zachodzą w społeczeństwie w kwestii korzystania z Internetu, za parę lat może mieć problem z utrzymaniem się na rynku, relacjami z Klientem czy prowadzeniem kampanii marketingowych.

Poradnik początkującego przedsiębiorcy

Niewątpliwie własna działalność gospodarcza daje między innymi możliwość samorealizacji, swobodnego dysponowania czasem i umiejętnościami czy decydowania o swoich celach i obowiązkach. Dobrze zorganizowana i zarządzana własna firma może zapewnić też niemałe korzyści finansowe. Jednak ogrom formalności gasi zapał wielu początkujących przedsiębiorców. Jak tego uniknąć? Szkolenie, które proponujemy ułatwi poruszanie się w gąszczu przepisów i pokonanie trudności związanych z uruchomieniem własnego biznesu. Pełni funkcję poradnika, w którym znajdziesz wszystkie niezbędne informacje zarówno dla początkującego przedsiębiorcy, jak i dla osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej.

Efektywność osobista – warsztat rozwoju osobistego

Czy masz czasem wrażenie, że inni ludzie mają więcej czasu? Podczas, gdy Twoi znajomi żyją aktywnie, Tobie wciąż brakuje czasu. Czy da się więc pracować tak, aby w tym samym czasie zrobić o wiele więcej rzeczy, a jednocześnie nie przemęczać się przy tym? Jak najbardziej. To wysoka efektywność osobista jest rozwiązaniem. Oznacza najlepsze rezultaty osiągane przy minimalnym nakładzie pracy. Dzięki proponowanemu warsztatowi szybciej i skuteczniej wykonasz swoje zadania, a doskonała organizacja pozwoli Ci na planowanie swojego dnia, tygodnia, miesiąca – co łatwo przełoży się także na planowanie całego życia zawodowego.

Optymalizacja kosztów w MMSP

Jednym z kluczowych procesów w funkcjonowaniu przedsiębiorstw jest optymalizacja kosztów – zwłaszcza w czasach zaostrzającej się konkurencji, firmy powinny dbać o właściwą efektywność działania. Właściwie dokonana optymalizacja kosztów to nie tylko obniżenie kosztów administracyjnych przedsiębiorstwa, ale także optymalizacja kosztów produkcji, zatrudnienia czy logistyki i dystrybucji. Jak je zweryfikować? W jaki sposób wdrożyć działania niezbędne do utrzymania kosztów na właściwym poziomie? Odpowiedzi na te i inne pytanie dotyczące redukcji kosztów w przedsiębiorstwie dostarczymy Ci na szkoleniu.

Programy szkoleń otwartych

Zachęcamy do regularnego odwiedzania strony – programy nowych szkoleń otwartych będą uzupełniane na bieżąco.

Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie

Najbliższe szkolenie: Kraków, 10 września 2016 r.  

650 zł netto/os.

1 dzień, 8 godzin

min. 5 osób, maks. 15 osób

PROMOCJA! Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy – koszt szkolenia dla drugiej osoby wynosi 490 zł netto. Jeśli osoba, którą polecisz, zapisze się na szkolenie – otrzymujesz 20% zniżki. Każda kolejna osoba to kolejne 10%.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

„Wyciek danych bądź przetwarzanie ich w innym celu niż ten, dla którego były zebrane, mogą zostać obciążone karą od 2 do 4 proc. obrotu bądź od 10 do 20 mln euro. Przedsiębiorcy mają dwa lata na dostosowanie się do zmienionych reguł”mówi Ewa Kurowska-Tober – partner w kancelarii DLA Piper w Warszawie.

Przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie, w trakcie którego zyskacie Państwo odpowiedzi na liczne pytania z zakresu zasad ochrony danych osobowych, regulacji prawnych, a także prawidłowego funkcjonowania oraz stosowania przepisów dotyczących w/w zagadnień w praktyce. Szkolenie obejmuje także zagadnienia związane z obowiązkową dokumentacją ochrony danych osobowych.

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób bezpośrednio zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych, pracowników działu kadrowego, prawnego, marketingu, IT oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych, w tym przede wszystkim właścicieli firm.

Program

1. Ochrona informacji poufnych: źródła ochrony, zakres ochrony, sposoby zabezpieczenia informacji poufnych

a) Tajemnica przedsiębiorstwa

– czym jest tajemnica przedsiębiorstwa?

– skutki naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa

– umowa o zachowaniu poufności – kluczowe zapisy

– umowa o zakazie konkurencji – kluczowe zapisy

b) Dane osobowe – czym są dane osobowe?

2. Źródła prawa ochrony danych osobowych

a) Ustawa o ochronie danych osobowych (z uwzględnieniem zmian w ochronie danych osobowych obowiązujących od 01.01.2016 r.)

b) Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o ochronie danych osobowych

c) Planowane zmiany przepisów unijnych dotyczących ochrony danych osobowych

3. Przedsiębiorstwo – analiza przypadku:

a) Obowiązek stosowania ustawy o ochronie danych osobowych

b) ADO (administrator danych osobowych) w przedsiębiorstwie (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza, spółka)

c) Identyfikacja danych osobowych w przedsiębiorstwie

– dane zwykłe

– dane wrażliwe

4. Zasady przetwarzania danych osobowych

a) Kiedy można przetwarzać dane osobowe – podstawa prawna przetwarzania danych

– przetwarzanie danych przy rekrutacji

– udostępnianie informacji

b) Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych – warsztaty

c) Zasady udostępnienia danych

d) Zasady powierzenia przetwarzania danych – outsourcing (np. księgowość, kadry, obsługa prawna)

e) Obowiązek informacyjny

f) Klauzula informacyjna – warsztaty

5. Zabezpieczenie danych osobowych 

a) Środki techniczno-organizacyjne ochrony danych osobowych: zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w wersji papierowej oraz elektronicznej

b) Administrator Bezpieczeństwa Informacji

– obowiązek/uprawnienie powołania ABI

– status i kompetencje ABI

c) Wymagania dotyczące systemów informatycznych – rozporządzenie wykonawcze do ustawy o ochronie danych osobowych

d) Obowiązkowa dokumentacja ochrony danych osobowych – warsztaty praktyczne

e) Obowiązek rejestracji z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 01 stycznia 2015 r.:

– zbioru danych

– Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

– wypełnienie przykładowego wniosku rejestracyjnego – warsztaty praktyczne

f) Rejestr zbiorów danych osobowych w przedsiębiorstwie oraz rejestr ABI – zakres informacji udostępnionej na stronie GIODO – „podglądamy” w wyszukiwarce GIODO przedsiębiorstwa

6. Prawa osoby fizycznej w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych

a) Uprawnienia osoby, której dane osobowe przetwarza przedsiębiorstwo

b) Skuteczność żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych albo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

7. Kontrola GIODO

a) Przebieg kontroli:

– zawiadomienie

– przedmiot kontroli

b) Uprawnienia inspektora GIODO podczas kontroli

c) Protokół kontroli (ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontrolowanego do wniesienia umotywowanych uwag i zastrzeżeń oraz prawa odmowy podpisania protokołu kontroli)

d) Jak przygotować przedsiębiorstwie do kontroli GIODO?

e) Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy dotycząca ochrony danych osobowych – porozumienie PIP-u z GIODO

8. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

a) Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych?

b) Odpowiedzialność karno-administracyjna

c) Odpowiedzialność karna

d) Odpowiedzialność cywilna

e) Odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika

9. Podsumowanie szkolenia

a) Dyskusja

b) Odpowiedzi na dodatkowe pytania uczestników

c) Omówienie praktycznych problemów związanych z wykorzystywaniem danych osobowych oraz procedur ochrony danych stosowanych w przedsiębiorstwach

Trener - Anna Stokłosa LL.M.

Anna Stokłosa_kółkoAnna Stokłosa LL.M.

Radca prawny. Specjalista prawa pracy i ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa pracy, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach sądowych. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia i ochrony danych osobowych. Włada biegle językiem angielskim (specjalizacja: ustne i pisemne tłumaczenia prawne i prawnicze).

Wprowadzenie do e-marketingu. Dlaczego Content is King?

Najbliższe szkolenie: Kraków, 3 września 2016

1 200 zł netto/os.

2 dni, 16 godzin

min. 10 osób

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • W 2016 roku w Polsce wydatki na reklamę w Internecie wzrosną o 10,7% i obejmą ¼ wartości rynku reklamowego w Polsce *
 • Internauci (w Polsce jest to blisko 2/3 dorosłych mieszkańców) przeglądają Internet średnio 13 h tygodniowo **
 • Wzrasta liczba kupujących przez Internet (80% w 20015 w porównaniu z 57% w 2008) **
 • 92% młodych ludzi w wieku 18-24 i 83% w wieku 25-34 aktywnie udziela się w social mediach (m.in. Facebook). Aż 60% osób w wieku 35-44 ma profil na portalach społecznościowych, tak samo jak ok. 40% osób w wieku 45-64; profil posiada także co drugi 65-latek i osoby starsze od niego **
 • Najaktywniejszymi grupami zawodowymi, które zawierają największy odsetek internautów, są: kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem (98%), pracownicy administracyjni i biurowi (94%), technicy i średni personel (87%) **
 • Obecny marketing zmierza w kierunku marketingu relacji – 30% marketerów uważa, że targetowanie i personalizacja to najwyższy priorytet w kampaniach marketingowych (wyższy nawet od wyglądu kampanii, zasięgów czy budżetu) ***

*„Rynek reklamy 2016”, ZenithOptimedia **„Internauci 2015”, CBOS, ***Quarterly Digital Intelligence”, Econsultancy i Adobe, za: Interaktywnie.com

Internet rośnie w siłę – statystyki pokazują, ze coraz częściej korzystamy z Internetu, coraz dłużej poświęcamy czas na przeglądanie stron internetowych, coraz chętniej kupujemy wirtualnie i coraz intensywniej udzielamy się na portalach społecznościowych.

Trzeba brać też pod uwagę, że obecnie na rynku pracy istnieje duże grono Pokolenia Y, jak również wchodzi na rynek Pokolenie Z, które zostało wychowane razem z Internetem i uznaje go za naturalną i podstawową część życia i funkcjonowania. Łatwo można pozostać w tyle, jeśli firma nie nadąża za zmianami (a w przypadku Internetu – raporty sprzed dwóch, trzech lat mogą okazywać się już mocno nieaktualne, trendy zmieniają się z tygodnia na tydzień, a ponadto jest to jedyne medium, które uwzględnia interakcję w czasie rzeczywistym) – jeśli firma nie dostosuje się do zmian, jakie zachodzą w społeczeństwie w kwestii korzystania z Internetu, za parę lat może mieć problem z utrzymaniem się na rynku.

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu?

 • Prezesi, właściciele firm i osoby na stanowiskach kierowniczych, którzy chcą być świadomi działań w e-marketingu, a tym samym mogą prawidłowo interpretować dostępne statystyki, są świadomi dostępnych narzędzi, prognoz na przyszłość, potencjalnych ryzyk oraz zagrożeń.
 • Menadżerowie średniego i niższego szczebla, którzy w celu udoskonalenia swojej pracy chcą wykorzystać dostępne narzędzia w Internecie.
 • Pracownicy na stanowiskach marketingowych, które chcą rozszerzyć swoją obecną wiedzę o dodatkowe wskazówki, zagrożenia, ryzyka, prognozy na przyszłość, a także case study, najnowsze zmiany w prawie czy trendy w marketingu.
Osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu, to osoby, które:

 • Chcą działać, opierając się nie na intuicji, ale na twardych, dobrze zinterpretowanych danych ilościowych i jakościowych.
 • Rozważają lub prowadzą działalność w Internecie.
 • Chcą poprawić efektywność e-marketingu w firmie.
 • Są zainteresowani możliwościami biznesowymi, jakie daje Internet.

Jakie są korzyści z wzięcia udziału w szkoleniu?

 • Poznasz i zrozumiesz „mapę” świata e-marketingu, będziesz mógł dokonać świadomego wyboru tego, co jest naprawdę istotne w obszarze e-marketingu dla Twojego biznesu.
 • Nauczysz się zadawać właściwe pytania specjalistom, korzystać z ich wiedzy.
 • Zobaczysz i zrozumiesz znaczenie informacji zawartej w raportach.
 • Pozyskasz ogólną wiedzę na temat zjawiska e-marketingu w Internecie (zależności, szans i zagrożeń, właściwej analizy i interpretacji), która może pomóc w podejmowaniu decyzji i tworzeniu strategii marketingowych, sprzedażowych oraz ułatwi współpracę ze specjalistami od marketingu internetowego.
 • Poznasz narzędzia analityczne (m.in. Google Analytics, AdWords, Facebook) i ich praktyczne zastosowanie w podejmowaniu właściwych decyzji menadżerskich; pokażemy, które informacje są istotne, co i jak analizować.
 • Poznasz pojęcia (m.in. z zakresów: SEO/SEM, content marketing, UX), dzięki czemu będziesz wiedział, o czym mówi do Ciebie specjalista.
 • Poznasz sposoby rozliczeń za e-reklamę; zwrócimy uwagę na pułapki i zagrożenia, wskażemy, jak badać efektywność wydatków na e-marketing.
 • Przekażemy Ci listę zadań do realizacji, które powinny być absolutną postawą dla każdej firmy, oraz zadań dodatkowe, które mogą pomóc w budowaniu wizerunku w sieci, jak również zadań eksperymentalne, które związane są z najnowszymi trendami i prognozami.
 • Zapoznasz się nie tylko z aktualnym stanem e-marketingu, ale także: z prognozami na przyszłość, które pomogą wyprzedzić o krok konkurencję.
 • Nabyta wiedza jest wiedzą interdyscyplinarną, która może przydać się na każdym stanowisku w firmie, a osoby, które na co dzień nie korzystają z sieci aż tak intensywnie – będą w stanie lepiej zrozumieć świat wirtualny.

Program

1. Internet – alternatywa, która rośnie w siłę

 1. Internet a media tradycyjne.
 2. Polski internauta – czyli kto? Badania CBOS.
 3. Prosument, a nie konsument – zmiana relacji między Firmą a Klientem.

2. Czym właściwie jest e-marketing?

 1. Działania e-marketingowe, ze szczególnym uwzględnieniem content marketingu i copywritingu.
 2. Sposoby rozliczeń w reklamie internetowej.
 3. Korzyści z e-marketingu. Jak wpływają one na ROI?

3. Strona internetowa

 1. Wizytówka, portal, sklep – co jest odpowiednie dla Twojego biznesu?
 2. Zlecanie strony internetowej: na co zwracać uwagę.
 3. Istota architektury informacji i UX.
 4. Flat design i landing page – najnowsze trendy w tworzeniu stron.
 5. Heurystyki Nielsena.
 6. Filozofia „mobile first” i responsywność stron www.

4. Kampania e-mailingowa

 1. Budowanie bazy mailingowej.
 2. Jak zbudować wiadomość newsletterową? Podstawowe zasady.
 3. Newsletter a koresponcencja seryjna.

5. SEO/SEM

 1. Szanse i zagrożenia pozycjonowania.
 2. Na co zwracać uwagę przy wyborze słów kluczowych? Sposoby wyszukiwania.
 3. Istotne informacje o pozycjonowaniu – czyli dlaczego powinniśmy się martwić, jeśli po dwóch tygodniach od rozpoczęcia pozycjonowania jesteśmy na pierwszej stronie.
 4. Marketing lokalny i Google Maps.

6.  PPC – Google AdWords

 1. Podstawowe informacje – struktura konta, dobór słów kluczowych, rola wyniku jakości, możliwości optymalizacji, zasięg reklam.
 2. Tworzenie contentu. Reklama tekstowa vs reklama graficzna.
 3. Retargeting.
 4. Wady i zalety reklamy w wyszukiwarkach.

7. Społeczność w Internecie

 1. Portale społecznościowe (głównie Facebook, Google+, YouTube) – przedstawienie struktury serwisu i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem kampanii reklamowych.
 2. Tworzenie wizerunku marki za pomocą portali biznesowych (Linkedin, Goldenline).
 3. Kiedy założyć bloga firmowego, a kiedy nawiązać współpracę z blogerami?
 4. Marketing wirusowy – co można zyskać, a co stracić? (Wykop.pl, Demotywatory.pl).
 5. Jak wykorzystać dziennikarstwo obywatelskie? e-PR m.in. na Wiadomosci24.pl, InfoTuba.pl, Interia360.pl.
 6. Na własną rękę – dodawanie ogłoszeń i szkoleń do baz za pomocą CMSów.

8. Analiza danych

 1. Najnowsze zmiany w polityce prywatności (zmiany w prawie unijnym i krajowym).
 2. Istota targetowania behawioralnego, personalizacji, tworzenia person i brandingu.
 3. Narzędzia do analizy danych
  • Analiza strony internetowej (Google Analytics – najważniejsze wskaźniki, analiza konwersji, najczęściej popełniane błędy).
  • Monitoring mediów (m.in. Brand24, SoTrender, IMM).
  • Statystyki z postali społecznościowych (Facebook).
  • Portale umożliwiające wysyłkę newsletterów (Freshmail).
  • Click i eye tracking.

9. Inne przykłady działań e-marketingowych:

 1. Infografika jako sposób na atrakcyjne przedstawienie liczb.
 2. Webinaria – czyli krok, w którym świat realny przenosi się do sieci.
 3. Przeprowadzanie ankiet jako jeden z tańszych sposobów przeprowadzania badań zadowolenia klientów.
 4. Działania e-PR: artykuły (w tym sponsorowane), newsy, informacje prasowe, raporty, badania, e-booki, case study
 5. Kody OQ – czy warto?
 6. Współpraca z obecnymi Klientami (m.in. case study, cross promotion).

10. Prognozy i trendy na 2016 r. (m.in. rola Internet of Things i marketingu mobilnego).

Kto jest w kadrze szkoleniowej?

anna_stoklosa

Anna Stokłosa

Specjalista z zakresu prawa pracy, prelegent na wielu konferencjach międzynarodowych. Wykształcenie zdobyła m.in. w Uniwersytecie Jagiellońskim, London Metropolian University czy Catholic University of America; prawnik pracujący w Polsce, wcześniej w Londynie.

andrzej

Andrzej Floriańczyk

Menadżer, prawnik, specjalista w zakresie zarządzania i sprzedaży (ze szczególnym uwzględnieniem segmentu B2B). Specjalizacje trenerskie: zarządzanie kapitałem ludzkim; negocjacje handlowe; process Excellence; efektywność menadżerska.

grażyna

Grażyna Pławska

Menadżer z 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu. Pracuje dla branży logistycznej. Dba o rozwój kompetencji przywódczych i zespołowych. Specjalizacje trenerskie: efektywność organizacji biznesowej, narzędzia coachingowe dla przedsiębiorców.

paulina

Paulina Kowalczyk

Ekspert branży hotelarskiej i gastronomicznej, w których przez kilka lat zdobywała swoje umiejętności i doświadczenie. Specjalizuje się w prowadzeniu projektów rozwojowych i szkoleniowych, zarządzaniu efektywnej pracy zespołu, jak również szkoleniach menadżerów. Specjalizacje trenerskie: narzędzia coachingowe dla menadżerów, efektywna komunikacja.

paweł_doniec

Paweł Doniec

Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych i obsłudze prawnej przedsiębiorstw, w szczególności z branży produkcyjnej, deweloperskiej i hotelarskiej. Specjalizacje trenerskie: sukcesja w firmie, ryzyka prawne w biznesie, zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, niebezpieczne zapisy w umowach z sieciami handlowymi.

kuba

Jakub Banaś

Posiada zarówno doświadczenie korporacyjne, jak i ogromną znajomość sektora MSP, w tym firm rodzinnych. Ekspert w zakresie projektów sukcesyjnych i optymalizacji procesów biznesowych. Specjalizacje trenerskie: zarządzanie strategiczne, sukcesja, optymalizacja podatkowa, efektywność procesów i modeli biznesowych, sprzedaż produktów i usług.

Skontaktuj się, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji:

Paulina Kowalczyk
p.kowalczyk@openqualis.pl
tel. 607 110 930