Szkolenia otwarte

Jaka jest metodologia procesów rozwojowych?

Pojedyncze szkolenie to za mało, by osiągnąć sukces – cel biznesowy, zmianę w zachowaniach czy też w postawach uczestników.  Prawdziwa zmiana to skutecznie zaplanowana, wieloetapowa sekwencja działań, która daje gwarancję dobrze zainwestowanego czasu i kapitału. Są nimi procesy rozwojowe oparte o metodologię, która z powodzeniem stosowana jest w szkołach MBA w Stanach Zjednoczonych. Zakłada ona planowanie i realizację zadań rozwojowych w pięciu etapach: oceny, nauki, analizy, praktyki i wdrożenia. Na etapie oceny badamy aktualne zasoby kompetencyjne uczestników i definiujemy zakres pożądanych zmian. Szkolenie, czyli jedynie element budowania kapitału kompetencji w firmie, obejmuje etapy nauki, analizy i praktyki, wykorzystując przy tym głównie metody praktyczne (mini wykłady wsparte prezentacją multimedialną, które stanowią kompilację najbardziej uznanych koncepcji teoretycznych oraz naszych wieloletnich doświadczeń; case studies ze świata biznesu, literatury naukowej i życia społecznego; warsztaty interaktywne; symulacje). Finalnym etapem procesu rozwojowego jest przeniesienie treści merytorycznych na poziom realnych zachowań – on the job training, czyli zastosowanie nabytej wiedzy, wdrożeniu pożądanej zmiany w miejscu pracy, przy asyście i wsparciu trenera-coacha.

Jakie usługi szkoleniowe oferujemy?

Organizujemy szkolenia biznesowe, których celem jest  zwiększanie zarówno Twoich kompetencji jako przywódcy w firmie, kompetencji Twoich pracowników oraz całości organizacji, którą zarządzasz. Specjalizujemy się w realizacji szkoleń dedykowanych w następujących obszarach: finanse, sukcesja, zarządzanie strategiczne, prawo i podatki, sprzedaż oraz zarządzanie rozwojem talentów. Wspieramy także procesy rozwoju zawodowego pracowników dzięki projektowaniu Indywidualnych Ścieżek Rozwoju, wykorzystując do tego celu wybrane narzędzie badawcze, coaching oraz mentoring.

Kto jest w kadrze szkoleniowej?

Jakub Banaś

Jakub Banaś

Przedsiębiorca, interim menadżer, prawnik

Posiada zarówno doświadczenie korporacyjne, jak i ogromną znajomość sektora MSP, w tym firm rodzinnych. Ekspert w zakresie projektów sukcesyjnych i optymalizacji procesów biznesowych. Specjalizacje trenerskie: zarządzanie strategiczne, sukcesja, optymalizacja podatkowa, efektywność procesów i modeli biznesowych, sprzedaż produktów i usług.

Paweł Doniec

Paweł Doniec

Radca prawny

Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych i obsłudze prawnej przedsiębiorstw, w szczególności z branży produkcyjnej, deweloperskiej i hotelarskiej. Specjalizacje trenerskie: sukcesja w firmie, ryzyka prawne w biznesie, zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, niebezpieczne zapisy w umowach z sieciami handlowymi.

Paulina Kowalczyk

Paulina Kowalczyk

Menadżer, coach

Ekspert branży hotelarskiej i gastronomicznej, w których przez kilka lat zdobywała swoje umiejętności i doświadczenie. Specjalizuje się w prowadzeniu projektów rozwojowych i szkoleniowych, zarządzaniu efektywnej pracy zespołu, jak również szkoleniach menadżerów. Specjalizacje trenerskie: narzędzia coachingowe dla menadżerów, efektywna komunikacja.

Grażyna Pławska

Grażyna Pławska

Interim menadżer

Menadżer z 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu. Pracuje dla branży logistycznej. Dba o rozwój kompetencji przywódczych i zespołowych. Specjalizacje trenerskie: efektywność organizacji biznesowej, narzędzia coachingowe dla przedsiębiorców.

Andrzej Floriańczyk

Andrzej Floriańczyk

Interim menadżer

Menadżer, prawnik, specjalista w zakresie zarządzania i sprzedaży (ze szczególnym uwzględnieniem segmentu B2B). Specjalizacje trenerskie: zarządzanie kapitałem ludzkim; negocjacje handlowe; process Excellence; efektywność menadżerska.

Justyna Zając-Wysocka

Justyna Zając-Wysocka

Doradca podatkowy

Wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa prawno-podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych. Specjalizacja trenerska: optymalizacja podatkowa.

Anna Stokłosa

Anna Stokłosa

Radca prawny

Specjalista z zakresu prawa pracy, prelegent na wielu konferencjach międzynarodowych. Wykształcenie zdobyła m.in. w Uniwersytecie Jagiellońskim, London Metropolian University czy Catholic University of America; prawnik pracujący w Polsce, wcześniej w Londynie.

Jarosław Włoch

Jarosław Włoch

Radca prawny

Radca prawny specjalizujący się w zakresie doradztwa podatkowego, absolwent studiów prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim (zarówno 5-letnich, jak i podyplomowej specjalizacji), obecnie prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego Jarosław Włoch.

Co wynika z ewaluacji usług szkoleniowych Open Qualis?

W ramach szkoleń tworzone są ankiety ewaluacyjne, w których dopytujemy się naszych klientów o istotne dla nas kwestie. Poniżej przedstawiamy wyniki ewaluacji w drugim półroczu 2014 r. – na ile procent poniższe kryteria zostały ocenione przez uczestników jako „bardzo dobre”?

prowadzenie zajęć efektownych biznesowo

98%

klimat pracy w grupie uznawany jest za bardzo dobry

85%

wiedza przekazywana jest w sposób uporządkowany i zrozumiały

95%

dobre merytoryczne przygotowanie trenera do zajęć

99%

udzielanie informacji zwrotnej

88%

miejsce szkolenia i catering

83%

poziom obsługi przed szkoleniem

94%

Jakimi „dobrymi praktykami” kieruje się Open Qualis?

  • Podejmując się realizacji szkolenia, gwarantujemy profesjonalizm dostarczanych rozwiązań, trenerów, metod i narzędzi.
  • Dążymy do określenia rzeczywistych potrzeb szkoleniowych osób i organizacji.
  • Każde szkolenie projektujemy tak, by było inspiracją do rozwoju i zmiany.
  • Bierzemy odpowiedzialność za efektywność biznesową prowadzonych przez nas szkoleń.
  • Każde szkolenie poddajemy wielowymiarowej ewaluacji.
  • Jesteśmy otwarci na wynagrodzenie oparte o success fee.
  • Przestrzegamy praw autorskich i nie wykorzystuje know-how, do którego nie mamy prawa.
  • Informacji pozyskanych od klientów na każdym etapie realizacji usługi nie używamy bez ich wiedzy i zgody.

Skontaktuj się, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji:

Jakub Banaś
j.banas@openqualis.pl
tel. 607 628 048