Urzędy pracy rozdają pieniądze - ponad 20 tysięcy na pracownika - Open Qualis

Urzędy pracy rozdają pieniądze – ponad 20 tysięcy na pracownika

Business people sitting at meeting and  working on laptop. Teamwork at office.

Ponad 20 tysięcy złotych i refundacja przez 12 miesięcy dla bezrobotnych poniżej 30 roku życia – tak w skrócie można powiedzieć o nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia, która przewiduje powstanie około 100 tysięcy nowych miejsc pracy.

Projekt przewiduje zatrudnienie na umowę o pracy bezrobotnego poniżej 30 roku życia. Przez rok pracodawca będzie mógł otrzymywać od urzędów pracy refundację części kosztów na wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne. Po upływie roku, pracodawca musi zatrudnić pracownika na kolejne 12 miesięcy (już bez refundacji). Nie można także zwolnić innego pracownika, by na jego stanowisko zatrudnić kogoś, kto spełnia wymagania wiekowe. Mają powstać regulacje, które powinny ułatwić współpracę – na przykład w przypadku odejścia nowo zatrudnionego pracownika bądź w sytuacji wyjątkowej, która kwalifikuje go do zwolnienia.

Co to oznacza w praktyce? W zależności od ustaleń określonego Powiatowego Urzędu Pracy – koszt uzyskania refundacji to około 1750 zł brutto miesięcznie. Jeśli zatrudniasz pracownika na najniższą krajową, Twój koszt to 2110 zł – odejmując 1750 zł refundacji, daje to 360 zł miesięcznie do zapłaty przez 12 miesięcy. Oczywiście, wynagrodzenie może być wyższe niż najniższa krajowa; wtedy dopłacasz różnicę. Przez kolejne 12 miesięcy płacisz wynagrodzenie, nie zmniejszając ani kwoty, ani wielkości etatu. Koszty zatrudnienia pracownika przez 24 miesiące wynoszą więc 50 640 zł, z czego około 21 000 zł może być zrefundowane przez urzędy pracy.

Projekt jest oceniany bardzo pozytywnie przez pracodawców – 85% badanych przez Instytut Badawczy Randstad popiera takie wprowadzenie zmian w prawie. Jest już przewidziany w budżecie na 2016 rok.