VIP&Leadership

VIP&Leadership

To program wsparcia rozwoju kompetencji przywódczych najważniejszych osób w firmach z sektora MSP: właścicieli. Realizujemy go we współpracy z Instytutem Przywództwa.
Minimalny okres współpracy to 3 miesiące.

.

Dla kogo?

Program VIP&Leadership jest dedykowany szczególnie liderom przygotowującym się do przeprowadzanie Firmowych Rewolucji lub równie wymagających zmian w organizacji. To również program dla młodych następców w rodzinnych przedsiębiorstwach, przygotowujących się do przejęcia sterów firmy w ramach sukcesji.

Metodologia

Każdy program to indywidualna ścieżka rozwoju, praca jeden na jeden z certyfikowanym mentorem. Wykorzystujemy opracowaną metodologię, dopasowaną do indywidualnych potrzeb i wspólnie ustalonych celów. Inspiracją do naszego programu VIP & Leadership są koncepcje przywództwa Johna Maxwella, program LMI.

Narzędzia

Korzystamy z narzędzi oferowanych przez różne metodyki: coachingu (noble Manhattan coaching), mentoringu, training-on-the-job. Wykorzystujemy testy psychologiczne, testy stylów przywódczych, potencjału zawodowego. Umożliwiamy udział w projektach w innych firmach w celach konfrontacji siebie w innym niż własna firma środowisku pracy.

Skontaktuj się, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji:

Paulina Kowalczyk
p.kowalczyk@openqualis.pl
tel. 607 110 930