Warsztaty zamknięte

Prowadzone przez nas warsztaty zamknięte

Poniższe warsztaty realizujemy w ramach projektu Firmowych Rewolucji. Proponujemy je jako wyodrębnione projekty rozwojowe dla Twojej organizacji w celu wsparcia zmian w konkretnym obszarze, wybranym procesie i grupie pracowników. Szczegółowy program warsztatów opracowujemy po analizie potrzeb oraz wspólnym ustaleniu celu, jaki mamy osiągnąć.
Stosujemy metodologię, która pozwala na efektywne i sprawne działanie.

Warsztaty strategiczne

Przetrwanie firm, przedsiębiorstw rodzinnych, spokojne życie na przedsiębiorczej emeryturze nie zależy od dzisiejszych sukcesów operacyjnych, ale od podejmowania decyzji na poziomie strategicznym. Niniejszy projekt służy znalezieniu odpowiedzi na pytanie: jakie to decyzje? To warsztaty dla właścicieli firm, członków zarządów i kadry zarządzającej, którzy nie obawiają się krytycznie i rzeczowo spojrzeć na dotychczasowe funkcjonowanie swojej firmy. Na warsztatach analizujemy kluczowe obszary firmy oraz otoczenie organizacji.

Warsztaty sukcesyjne

Przeznaczone są dla wszystkich członków rodziny stojącej przed wyzwaniem sukcesji bądź będącej w procesie sukcesji. Ich celem może być wsparcie procesu wypracowania planu sukcesji, przełamanie impasu w rozmowach o przyszłości firmy czy majątku. Prowadzone są przez osoby dysponujące nie tylko odpowiednią, interdyscyplinarną wiedzą z zakresu zarządzania, prawa, finansów czy psychologii, ale przede wszystkim doświadczeniem życiowym. Duże pieniądze, ambicje, nierozwiązane sprawy rodzinne, pełzające konflikty, przeciwstawne wartości czy koncepcje życiowe – z takimi wyzwaniami mierzymy się na warsztatach. Samo życie. Produkt przeznaczony dla odważnych.

Zarządzanie zmianą

Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że procesy zmian są codziennością w każdej organizacji. Niemniej jednak efektywne zarządzanie zmianą nie jest już tak popularne. Zmiana, która w zamiarze miała przynieść korzyści, często prowadzi do kosztownych błędów. Powodem jest między innymi brak zdolności przewidywania i przygotowania organizacji na zmianę. Na warsztatach uczestnicy poznają prawa rządzące zarządzaniem zmianą w oparciu o opracowany przez nas model Radykalnej Dobrej Zmiany.

Ład korporacyjny

Uczestnicy poznają, czym jest system korporacyjny, jakie ma wady i zalety, zwłaszcza w kontekście organizacji ręcznie sterowanych. Analizujemy przyczyny, dla których korporacje trwają; proces, który przekształca je z organizacji rodzinnych w korporacje. Na podstawie badań Jima Collinsa analizujemy, czym w praktyce wyróżniają się Wielkie organizacje od przeciętnych korporacji i jak amerykańskie doświadczenia przenieść na polski grunt.

Efektywność operacyjna organizacji

Podczas warsztatu uczestnicy poznają kluczowe czynniki decydujące w organizacjach o efektywności operacyjnej. Od razu będą odnosić poznaną wiedzą do własnej organizacji tworząc plan pożądanych zmian. Działalność operacyjną analizujemy zarówno z punktu widzenia finansów czy modeli zarządzania procesami jak i kultury organizacyjnej czy stylów przywódczych menadżerów.

Efektywność lidera – warsztat rozwoju osobistego, cz. I

Wyzwaniem każdego lidera jest bycie efektywnym i sprawienie, aby organizacja była efektywna. To trudne, bo czasem lider musi przyjąć na siebie naprawdę wiele. Zdarza się więc, że on sam, realizując strategię i wdrażając w życie plany, potrzebuje wsparcia w podejmowaniu decyzji czy w zakresie większej sprawności w zarządzaniu. Na warsztatach rozwijamy praktyczne aspekty autorskiego modelu kompetencyjnego przywództwa Radykalnej Dobrej Zmiany. Pokazujemy, że przywództwo to suma wielu prostych, drobnych rzeczy. Wskazujemy, od czego zacząć, jak unikać błędów, co jest konieczne do osiągnięcia efektów na drodze osobistego rozwoju.

Na twardo o kompetencjach miękkich dla przywódców – warsztat rozwoju osobistego, cz. II

Choć wydaje się, że istota przywództwa jest dobrze znana, a wielu właścicieli przekonanych jest o swojej umiejętności zjednywania ludzi, to w praktyce często podejmowane pozornie właściwe działania nie przynoszą spodziewanych efektów. Wielu liderów, zwłaszcza z wykształceniem technicznym i matematycznym, nie docenia ważności tzw. kompetencji miękkich. A często to właśnie te kompetencje pomagają współpracować z ludźmi, zjednywać ich sobie. Są sufitem dalszego rozwoju lidera lub organizacji, której przewodzi. Ponieważ działamy efektywnie – o kompetencjach miękkich będzie na twardo, wręcz naukowo. Czyli konkretnie, krótko, na temat, bez dziwnych zabaw i gier.

Finanse i rachunkowość zarządcza dla menadżerów i brygadzistów

Celem działania każdego przedsiębiorstwa i wyznacznikiem skuteczności podejmowanych w nim decyzji menadżerskich jest uzyskanie sukcesu finansowego. Osiągnięcie tego celu wymaga rozumienia przez menadżerów procesów finansowych zachodzących w firmie, prawidłowego oceniania i interpretowania kluczowych danych i wskaźników finansowych zawartych w dokumentach finansowo-księgowych. To z kolei ułatwi im bycie równorzędnym partnerem dla finansistów, zarówno w zakresie dyskusji, jak i podejmowania decyzji. Celem szkolenia jest  nauczenie uczestników praktycznego korzystania z danych i analiz, jakie oferuje rachunkowość zarządcza. W ten sposób Excel i matematyka stają się podstawą i przyczynkiem do budowania kultury dyscypliny myślenia, działania i cięcia kosztów w organizacji.

Excel on the job – szkolenie i wdrożenie

Umiejętność wykorzystywania MS Excel w codziennej pracy pozwala ją przyspieszyć i udoskonalić. Często sama czynność zestawiania danych zajmuje sporą część dnia pracy, gdzie w takim razie czas na ich analizę? MS Excel umożliwia wykonanie raportów i zestawień w krótszym czasie, dając tym samym szansę na wyciąganie wniosków, analizę sytuacji lub podejmowanie ewentualnych działań korygujących. Excel on the job to przede wszystkim nauka i jednocześnie wdrożenie praktycznych narzędzi programu do swojej pracy zawodowej, co pozwoli na jej automatyzację i zniweluje możliwość pojawiania się błędów.

TQM dla pracowników

Warsztaty TQM dla pracowników mają za zadanie kształtowanie właściwych postaw z perspektywy wymagań firmy, przede wszystkim umiejętność zarządzania operacyjnego przez pracowników, analitycznego myślenia oraz wartości komunikacji pod względem operacyjnym. Pokazujemy, jakie są finansowe i operacyjne skutki głupotki, niedbalstwa, dziadostwa, lenistwa, lekceważenia prawa w organizacji i jak przekładają się na ich sytuacją finansową. Z drugiej strony: dzięki pokazaniu powiązania miedzy jakością, efektywnością, zarządzaniem a wynikami finansowymi, pokazujemy pracownikom, że prowadzenie firmy uczciwie i na wolnym rynku nie jest zajęciem łatwym. Przekaz wzmacniamy dodatkowo pokazaniem otoczenia fiskalnego i parafiskalnego oraz biurokratycznego, z jakim musi się zmierzyć każdy przedsiębiorca, a o którym przeciętny pracownik nie ma bladego pojęcia.

Skontaktuj się, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji:

Paulina Kowalczyk
p.kowalczyk@openqualis.pl
tel. 607 110 930