Zarządzanie finansami

Etap 1: Audyt kosztowy

Audyt kosztowy ma na celu wyszukanie możliwych do uzyskania oszczędności.  Jest to podstawowe zadanie realizowane w obszarze finansów w ramach Firmowych Rewolucji. Badamy trzy podstawowe kategorie kosztów: fiskalne, operacyjne i finansowe.

Fiskalny

Audyt w obszarze fiskalnym i ZUS przeprowadzamy przy wsparciu specjalistów z MISP, koncentrując się na wyszukaniu możliwych do wdrożenia optymalizacji podatkowych. Badamy również, czy możliwe są zmiany w formalnej strukturze prawnej generujące oszczędności. Celem audytu jest obrona Klienta przed pazernością fiskusa i rozmaitych agend tzw. państwa.

Finansowy

Audytujemy koszt pozyskanego kapitału zaangażowanego w finansowanie działania przedsiębiorstwa, czyli sprawdzamy koszt kredytów, pożyczek, leasingu etc. Szukamy i wskazujemy tańsze rozwiązania. Weryfikujemy również obszary, w których właściciel traci dochód, poszukując źródeł tzw. dochodu utraconego, np. w majątku niepracującym.

Operacyjny

Surowej ocenie poddajemy ponoszone koszty operacyjne. Oceniamy każdą kategorię kosztów w przedsiębiorstwie, osobno przedstawiając wyniki właścicielowi w formie rekomendacji. Audyt operacyjny wymaga zaangażowania ludzi z organizacji, gdyż nie znamy się na wszystkim. Wiemy natomiast, jakie pytania zadawać i gdzie szukać.

Etap 2: Analiza finansowa

Dokonujemy analizy finansowej poszczególnych obszarów działania firmy. Analiza ma wymiar praktyczny i jej celem jest zbudowanie prawdziwego obrazu firmy na jaki wskazują cyfry, a nie intuicja czy ogólne wyobrażenie właściciela. Szukamy odpowiedzi na pytania: na czym firma zarabia?  Jaka jest rentowność poszczególnych grup produktów, sprzedaży, kanałów sprzedaży, dystrybucji?  Na czym traci? Jak koszty ogólne wpływają na rentowność sprzedaży?

Etap 3: Rachunkowość zarządcza

Budujemy system zarządzania finansami firmy, dopasowany do skali, stopnia skomplikowania procesów biznesowych firmy. Uważamy, że efektywna rachunkowość zarządcza dla jednych może opierać się o zeszyt i długopis, a dla innych o zaawansowane systemy IT.

Skontaktuj się, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji:

Jakub Banaś
j.banas@openqualis.pl
tel. 607 628 048