fbpx Skip to main content

NOWE DOTACJE Z PARP     TERMIN NABORU WNIOSKÓW: OD 06.05 DO 05.06.2024 r. 

NOWE DOTACJE Z PARP     TERMIN NABORU WNIOSKÓW: OD 06.05 DO 05.06.2024 r. 

NOWE DOTACJE Z PARP     TERMIN NABORU WNIOSKÓW: OD 06.05 DO 05.06.2024 r. 

NOWE DOTACJE Z PARP     TERMIN NABORU WNIOSKÓW: OD 06.05 DO 05.06.2024 r. 

NOWE DOTACJE Z PARP     TERMIN NABORU WNIOSKÓW: OD 06.05 DO 05.06.2024 r. 

Co możemy

dla Ciebie zrobić?

 • ocenimy, czy inwestycje, których potrzebujesz,
  mogą być dofinansowane z HoReCa
 • opracujemy wniosek o dofinansowanie
 • zweryfikujemy załączniki potrzebne do wniosku
 • złożymy wniosek o dofinansowanie
 • przygotujemy rozliczenie projektu

Ile wynosi dofinansowanie z programu HoReCa?

Na co możesz przeznaczyć wsparcie w ramach dotacji HoReCa?

 • Inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną:
  – realizacja projektów związanych z robotami budowlanymi
  – budowa nowych linii produkcyjnych w celu rozwoju działalności
  – zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia nowych
  produktów/usług
 • Inwestycje związane z zieloną transformacją:
  – działania mające na celu ekologiczną modernizację procesów produkcyjnych
  – inwestycje w technologie sprzyjające ochronie środowiska
  – wdrażanie praktyk zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju
 • Inwestycje związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych:
  – rozwój i implementacja nowoczesnych rozwiązań IT
  – inwestycje w cyfrowe narzędzia wspomagające procesy produkcyjne
  – udoskonalanie systemów informatycznych zgodnie z najnowszymi
  standardami
 • Podnoszenie kwalifikacji pracowników:
  – organizacja szkoleń związanych z nabyciem nowych umiejętności
  – przekwalifikowanie pracowników w kontekście nowych technologii
  – programy rozwojowe mające na celu podniesienie kompetencji kadry
  pracowniczej
 • Usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP:
  – opracowanie studium wykonalności nowych projektów
  – tworzenie modeli biznesowych dostosowanych do specyfiki danego
  przedsięwzięcia.
  – opracowywanie procedur technicznych mających na celu usprawnienie
  działalności MŚP

Operatorzy działający w danym regionie z podziałem na województwa:

Obejmujący województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie

Region 1

Obejmujący województwa: mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie

Region 2

Obejmujący województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie

Region 3

Obejmujący województwa: łódzkie, opolskie, śląskie

Region 4

Obejmujący województwa: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie

Region 5

Kto może ubiegać się o dotację HoReCa?

Kluczowe kryteria, które muszą zostać spełnione przez MŚP składające wnioski o dotację:

 • Spadek obrotów:
  – MŚP muszą wykazać spadek obrotów w roku 2020 lub 2021 o co najmniej
  30%, obliczonych rok do roku, w porównaniu z rokiem 2019 lub 2020
  – jeśli przedsiębiorca zawiesił działalność przez co najmniej 6 miesięcy w 2020
  roku, spadek obrotów w roku 2021 jest porównywany do roku 2019
 • Rozpoczęcie projektu:
  – rozpoczęcie projektu nie może mieć miejsca przed dniem złożenia wniosku o
  dofinansowanie
 • Okres realizacji projektu:
  – projekt nie może trwać dłużej niż 12 kolejnych miesięcy od daty rozpoczęcia
  – projekt musi być zakończony najpóźniej do 31 stycznia 2026 roku

Skontaktuj się ✉

Nasze doświadczenie pokazuje, że przygotowanie dobrego wniosku wymaga przede wszystkim czasu. Warto przemyśleć możliwe rozwiązania i w spokoju zgromadzić
potrzebne dokumenty.

Dlatego nie czekaj i zacznij przygotowywać się już dziś!

Wypełnij formularz oraz ankietę, a my zajmiemy się resztą!

Adres

Open Qualis Sp.z o.o
ul. Lindleya 16
02-013 Warszawa
NIP: 6792837419
KRS: 0000230332

Kontakt

Jakub Banaś