fbpx Skip to main content

FENX 01.01

Dotacje na efektywność energetyczną
w 2024 r. dla średnich i dużych firm

KONKURS ZOSTANIE OGŁOSZONY W CZERWCU, NABÓR POTRWA DO WRZEŚNIA 2024R

KONKURS ZOSTANIE OGŁOSZONY W CZERWCU, NABÓR POTRWA DO WRZEŚNIA 2024R

KONKURS ZOSTANIE OGŁOSZONY W CZERWCU, NABÓR POTRWA DO WRZEŚNIA 2024R

KONKURS ZOSTANIE OGŁOSZONY W CZERWCU, NABÓR POTRWA DO WRZEŚNIA 2024R

KONKURS ZOSTANIE OGŁOSZONY W CZERWCU, NABÓR POTRWA DO WRZEŚNIA 2024R

Efektywność energetyczna

Poprawa Efektywności Energetycznej wraz z instalacją OZE

Co możemy

dla Ciebie zrobić?

 • ocenimy, czy inwestycje, których potrzebujesz,
  mogą być dofinansowane ramach działania FENX01.01
 • opracujemy wniosek o dofinansowanie
 • zweryfikujemy załączniki potrzebne do wniosku
 • złożymy wniosek o dofinansowanie
 • przygotujemy rozliczenie projektu

Ile wynosi dofinansowanie z programu?

Przewidywany budżet naboru to 170 000 000 PLN, a maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85%. 

Na co możesz przeznaczyć wsparcie w ramach dotacji?

 • modernizacja energetyczna budynków zakładowych (innych niż budynki mieszkalne),
 • podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych,
 • zwiększenie efektywności energetycznej systemów obiegu mediów w zakładach (np. systemu zimnej lub gorącej wody, systemu sprężonego powietrza lub systemu wentylacji), ciągów transportowych,
 • zwiększanie efektywności energetycznej systemów pomocniczych, w tym np. kotłowni (przy czym kotłownie na paliwo inne niż OZE nie mogą być objęte wsparciem), układów odzysku ciepła z procesów przemysłowych lub oświetlenia,
 • instalację urządzeń OZE z magazynami energii (element dodatkowy w projekcie),
 • instalację urządzeń do produkcji, magazynowania, transportu wodoru odnawialnego, które są zgodne  z zakresem art. 6 i 7 rozporządzenia 2021/1058 ERDF/CF (element dodatkowy w projekcie).

Kto może ubiegać się o dotację?

Kluczowe kryteria, które muszą zostać spełnione przez uczestników składających wnioski o dotację:

 • dotacja przeznaczona jest dla średnich i dużych przedsiębiorstw, czyli takich które zatrudniają powyżej 50 pracowników,
 • w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków, minimalny próg wymaganych oszczędności energii pierwotnej, uwzględniający zakres projektu wynosi 30% (z wyjątkiem zabytków),
 • W zakresie zwiększenia efektywności energetycznej linii/procesów technologicznych, minimalny próg oszczędności energii pierwotnej, uwzględniający zakres przedsięwzięcia, wynosi 10%,
 • wymagane jest posiadanie audytu energetycznego, którego wyniki będą uzasadniać zakres działań w odniesieniu do budynków, urządzeń technicznych lub instalacji i procesów technologicznych.

Skontaktuj się ✉

Nasze doświadczenie pokazuje, że przygotowanie dobrego wniosku wymaga przede wszystkim czasu. Warto przemyśleć możliwe rozwiązania i w spokoju zgromadzić
potrzebne dokumenty.

Dlatego nie czekaj i zacznij działać już dziś!

Wypełnij formularz, a my zajmiemy się resztą!

Adres

Open Qualis Sp.z o.o
ul. Lindleya 16
02-013 Warszawa
NIP: 6792837419
KRS: 0000230332

Kontakt

Jakub Banaś