fbpx Skip to main content

Sprawozdanie końcowe

z realizacji Projektu finansowanego przez ZUS mającego na celu poprawę warunków BHP w Twojej firmie

Co możemy dla Ciebie zrobić?

 

Pracujemy w dwóch modelach:

 

I model: Wspieramy od momentu podpisania umowy do wypłaty środków z ZUS. Nadzorujemy prawidłową realizację oraz przygotowujemy sprawozdanie końcowe.

To rozwiązanie jest najefektywniejsze, ponieważ prawidłowe i szybkie rozliczenie projektu zależy od porządku, dobrej organizacji oraz przestrzegania masy formalności jakich wymaga ZUS na etapie realizacji projektu.

 

II model: rozliczenie projektu. Przygotowujemy sprawozdanie oraz pomagamy Ci w wybranych zagadnieniach związanych z jego przygotowaniem. W zależności od potrzeb są to konsultacje lub poprawa dokumentów.

Zapraszamy do współpracy. Koszty wyceniamy indywidualnie, uwzględniając:

  • wybór modelu współpracy
  • stopień skomplikowania projektu
  • zakres oczekiwanego wsparcia
  • wytyczne ZUS dołączone do umowy z beneficjentem, mające wpływ na prawidłowe sporządzenie sprawozdania końcowego

W sprawie wyceny prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: